Nye indlæg

Kategorier

 

Ønsker du at deltage i bestyrelsesarbejdet?

28-03-2020 10:16
Bestyrelsen i grundejerforeningen består af fem medlemmer og to suppleanter. To af bestyrelsens medlemmer udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, ligesom der skal vælges to suppleanter for det kommende år. Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år, suppleanter for et år.

Har du lyst til at deltage i bestyrelsen - og på den måde være med til at præge foreningen - så opfordrer vi dig til at møde op til generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen. Enten som medlem eller suppleant.

Bestyrelsens faste opgaver deles mellem de fem medlemmer, hvor der udpeges en formand, næstformand, kasserer, sekretær og webadministrator.

Som medlem skal du regne med at deltage i
- Bestyrelsesmøde en aften hver 2./3. måned
- Planlægning og gennemførsel af den ordinære generalforsamling en gang om året
- Planlægning og gennemførsel af foreningens fastelavnsfest

Medlemmer af bestyrelsen modtager et mindre årligt honorar for arbejdet.

Vil du høre mere om arbejdet i bestyrelsen? Kontakt os via dette link.

Kategori: Nyheder
 
Smørumvang Grundejerforening